Vaše skúsenosti z praxe

Na základe poznatkov metodičky prevencie a zástupkyne riaditeľky zo vzdelávacieho seminára o testovaní žiakov sme na vnútorné hodnotenie škôl zvolili systém „Farby života“. Jednalo sa o vzdelávanie na tému "Manažment sociálnej práce so žiakmi základnej školy" a o vzdelávanie v oblasti "Vlastného hodnotenia školy". Rozhodli sme sa začať testovať žiakov vždy v 6. a 8.ročníku, aby sme mohli ešte lepšie sledovať vývoj našich žiakov, vyhnúť sa prípadným problémom a situáciám, ktorými môžu byť naši žiaci ohrození. Z testovania tiež vyplynuli veľmi zaujímavé výsledky, ktoré sa týkajú efektívnosti výučby, vzťahu žiakov k škole, vzťahov žiakov v triedach, atď ... Boli sme prekvapení, aké presné výsledky z testovania vyplynuli. Tieto informácie dobre využívame v našej pedagogickej práci.

Mgr. Naděžda Čagalová, Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668

Bola som veľmi nedôverčivá k spôsobu testovania. O to viac som bola prekvapená z výsledku. To, čo som o sebe len tušila a niekedy si ani neodvážila priznať, som zrazu videla čierne na bielom. Nejde obratom ruky sa naraz začať správať inak, ale donútilo ma to častejšie sa zamyslieť.

Mgr. Iva Hebelková, ředitelka ZŠ Opatov

Pre vnútornú evaluáciu školy sme tento rok v júni zvolili novú metódu „Farby života“. Žiaci aj učitelia k nej pristupovali veľmi nedôverčivo, niektorí priamo s dešpektom. Boli sme veľmi zvedaví na výsledky, ktoré sme sa mali dozvedieť na záverečnej konferencii, tomu zodpovedala aj atmosféra a naladenie učiteľov pred prázdninami. Mgr. Jiří Halda začal rozprávať, ruch utíchal, občas sa ozval nejaký nedôverčivec, ale nakoniec sme len krútili hlavou, ako je možné vyčítať z farieb toľko informácií o našich žiakoch a našom kolektíve. A hlavne úplne presných informácií!

Mgr. Vrchotková, SŠE Na Jízdárně 30, Ostrava 1