Rizikové javy

SKUPINY

Rizikové javy, predtým nazývané sociálno patologickými javmi, sú skutočne veľkým ohrozením pre triedne kolektívy a je potrebné s nimi veľmi citlivo pracovať. Vo chvíli, keď je skupina ohrozená, je veľmi jednoduché, aby siahla k náhradkovým aktivitám, ako sú pitie alkoholu, branie drog, krádeže, hazardné hry, fajčenie cigariet alebo agresivita.

Skupina má zvyčajne tri druhy členov:

Iniciátori

 • veľké riziko zlyhania a rizikového správania
 • rizikové správanie má trvalý, stereotypný charakter a je bežnou súčasťou života jedinca
 • silní sponzori vykazujú snahu nadväzovať na seba ďalšie subjekty
 • zmena možná s pomocou odborníkov + "zlomový" zážitok v terapii či živote, možnosť abstinencie - nie vyliečenie, v pravom zmysle nejde o chorobu

Skupina iniciátorov cíti, že chce náhradkovým aktivitám podľahnúť.

Váhajúci

 • bežná miera rizikového správania podľa príležitostí a podmienok
 • množstvo a frekvencia rizikového správania sú veľmi nepravidelné, typ tzv. prehovoriteľný a získateľný pre rizikové správanie na základe príležitosti a kvality sociálneho prostredia
 • prognóza abstinencie a zvládnutia dobrá pri jasných zmenách prostredia, za pomoci odborníkov a správnym prístupom sociálneho okolia k ich osobe

Skupina váhajúcich cíti, že chce alebo nechce náhradkovým aktivitám podľahnúť.

Odmítající

 • nízke riziko zlyhania až úplne bezrizikové správanie
 • kvalitná obranyschopnosť proti opakovanému rizikovému správaniu
 • neznamená automaticky, že by nedošlo k experimentu alebo krátkemu obdobiu experimentovania, alebo že ide o totálnych abstinentov
 • závislosti sa však ubránia väčšinou sami

Skupina odmietajúcich cíti, že nechce náhradkovým aktivitám podľahnúť.

"Zdravá" skupina má rozloženie 10% iniciátorov, 30% váhajúcich a 60% odmietajúcich.

A ako je na tom Vaša škola?

Jednotlivci

Každý človek má v sebe určitú mieru iniciatívy, ktorá mu umožňuje viac alebo menej aktívne počas svojho života sa pre niečo nadchnúť, riskovať pre to, niečo pre svoju túžbu vykonať, chcieť byť za to niekým ohodnotený, tým všetkým niekam patriť a užiť si pocit uvoľnenia alebo nabudenia z celého priebehu cesty za svojim cieľom. Táto iniciatíva však môže byť za určitých okolností ohrozujúca a sociálno neprijateľná. Ide o to, koľko tej iniciatívy v jednotlivo definovaných rizikových fenoménoch máme vo vienku (genotyp) a ako s ňou zaobchádzame a využívame ju (fenotyp).

Meraním bolo definovaných šesť základných typov rizikových javov správania, ktoré majú svoje logické poradie.

Vášeň 
Potreba po niečom túžiť, nadchnúť sa pre niečo, rýchlo a dychtivo si svoju túžbu a nadšenie uspokojiť.

Hazard
Potreba riskovať (pre svoju túžbu), mať z toho rýchly efekt (zisk) a zároveň potreba ohmatať si svoje hranice toho, kam až môžem zájsť.

(Prudká) akcia
Potreba vykonávať, činiť sa, tvoriť, hýbať sa, niečo robiť. Uspokojiť túžbu a riskovať pre ňu určite vyžaduje nejakú aktivitu (viac a či menej agresívnu).

Hodnotenie (privlastňovanie)
Potreba byť hodnotený a vedieť adekvátne hodnotiť, poznať svoju cenu v skupine aj cenu ostatných, schopnosť inšpirovať sa a učiť sa od okolia, prijateľným a efektívnym spôsobom preberať myšlienky, znalosti a názory ostatných.

(Ne) Prijímanie skupín
Potreba byť prijímaný, niekam patriť, byť akceptovaným členom skupiny, cítiť sa v nej začlenený a teda chránený, mať a cítiť životný rámec a istoty pre svoje konanie.

Regulácia slasti
Pocit uspokojenia, slasti, postupné utlmenie alebo kumulatívna eufória z prežitkov vyplývajúcich z toho, ako napĺňame alebo nenapĺňame svoju iniciatívu v predchádzajúcich typoch rizikových foriem správania.

Vyššie opísané rizikové javy sú motorom všetkého nášho dychtenia, správania, konania, rokovania, cítenia, prežívania, atď. Ak sa toto všetko odohráva v určitých kontrolovaných medziach, tak z toho nevyplývajú nijaké vážne problémy. Ale na druhej strane možnosť ísť na hranu tu je, a tiež sa to deje (a vždy sa dialo a diať sa bude). Nepotrebujeme na to žiadne veľké dôkazy, jednoducho sociálno neprijateľné a patologické formy správania vidíme a čítame o nich dnes a denne.

Dôsledky:

Vášeň → Beriem drogy
Nekontrolovaná vysoká dychtivosť a vášnivé uspokojovanie činností, totálne prepadnutie: "celkom ma to ovláda". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť braním drog alebo liekov.

Hazard → Hrám automaty
Neúmerné prekračovanie rizika, nereálna predstava zisku: "hra vabank". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť hraním na automatoch, hazardnými stávkami a pod.

Prudká akcia → Som agresívny
Neprimeraná reaktivita, popudlivosť, impulzívnosť, prudká akcia bez zváženia dôsledkov: "nechám sa strhnúť". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť agresivitou s ničivými dôsledkami (voči ľuďom, veciam i sebe samému).

Privlastňovanie → Kradnem
Prisvojovanie si toho, čo si ostatní cenia, hoci mi to nepatrí. Preberanie inšpirácie, vykrádanie cudzích myšlienok: "beriem si, kradnem". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť krádežami majetku, ale aj zásluh alebo myšlienok.

Neprijímanie skupinou → Fajčím cigarety
Obava z neprijímania ostatnými sa prejavuje aj "strachom z odmietnutia". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť nadmerným fajčením cigariet.

Regulácia uspokojenia → Pijem alkohol
Stimulovanie a tlmenie slasti má za cieľ "navodiť si útlm alebo eufóriu". Prekročenie hranice nekontrolovateľnosti sa môže prejaviť prepadnutím alkoholu, braním hašiša, závislosti na jedle ... (princíp dopamínového efektu).