Školenia a supervízia

SUPERVÍZIA

Supervízia je určená pre všetkých poradcov, ktorí majú osvedčenie ako odborní poradcovia produktu. Cieľom supervízie je prehlbovanie znalostí a vedomostí v práci s výstupmi produktu.

Základné pravidlá pre supervízne stretnutia

  • cieľom účastníka supervízie je aktívne zdokonaľovať svoju zručnosť pri práci s výsledkami diagnostiky
  • pracovným materiálom sú odkonzultované slepé výstupy účastníka supervízie
  • celková pracovná dotácia je 8 hodín
  • stretnutie vedie 1 supervízor

Obsah

  • Čítanie a interpretácia výstupov účastníkov
  • Spájanie jednotlivých parametrov do celku
  • Jednotlivé kazuistiky

ŠKOLENIA

Pripravujeme systém školení nových odborníkov na rok 2011.