Konzultácie

PARTNERI A KONZULTÁCIE

V prípade, že máte záujem o meranie a potrebujete k svojmu výsledku konzultáciu, potom Vám ju zabezpečia naši partneri a certifikovaní konzultanti. Nižšie nájdete ich zoznam, neváhajte ich kontaktovať a objednať si ich služby.

 
Partnerské organizácie na Slovensku:

KREDIT, s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých
Adresa: Klimkovičova 11, 040 23 Košice
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd. S.r.o., vložka číslo: 5326/V
IČO: 31 697 968
DIČ: 2020483135
IČ DPH: SK2020483135
Tel.: +421-55-2345 730-1
Mobil: +421-905 6 4242 6, +421-910 6 4242 6
Web: www.kreditke.sk
e-mail: kreditke@kreditke.sk
 
 

KREDIT Consulting, s.r.o.
Adresa: Klimkovičova 11, 040 23 Košice
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd. S.r.o., vložka číslo: 12943/V
IČO: 36 211 125
DIČ: 2021614595
Neplatca DPH
Tel.: +421-55-2345 730-1
Mobil: +421-905 6 4242 6, +421-910 6 4242 6
Web: www.kreditconsulting.sk
e-mail: kreditke@kreditke.sk
 
 

Odborný garant a konzultantka:

PhDr. Eva Leškováeva.leskova@kreditke.sk ; + 421-905243378
 

Nezávislí konzultanti:

 • PhDr. Daniela Halášová
  Bakošova 32, 18, 841 03 Bratislava - dhalasov@gmail.com;
  +421-903379114
 • PhDr. Dana Žemberyová
  Šalviová 46, 821 01 Bratislava - dana.zembery@gmail.com;
  +421-907753287
 • Ing. Ivan Šimko, PhD.
  Fatranska 6, 010 08 Žilina - isimko7@gmail.com;
  +421-948101141