Výber vysokej školy

Studenti

Názov testu: Výber vysokej školy

Platnosť výsledkov: 3 mesiace až 1 rok (potom odporúčame diagnostiku opakovať)

Dĺžka vstupného snímania: 25 - 40 minút

Počet slovných pojmov: 140

Test predstavuje veľmi rýchly a zároveň presný spôsob overenia správneho výberu vysokej školy. Nemusí sa pritom jednať o školu, ktorú má uchádzač v "hľadáčiku" svojho záujmu.

To, k čomu sme vedení a motivovaní svojimi rodičmi, alebo inými vzormi, pre nás nemusí byť nevyhnutne tou najvhodnejšou voľbou. Testovaný sa dozvie, čo z hľadiska svojho rozhodovania vedome i nevedome preferuje, akú má kapacitu na učenie (pozor, nejedná sa o tzv. memorovaciu kapacitu - tj rýdzo pamäťovú), aký študijný odbor je pre neho vhodný a aký typ školy môže s istotou preferovať.

Jedná sa o veľmi konkrétne informácie, je však prospešné v prípade potreby nás kontaktovať na stránke kontakty so žiadosťou o konzultácie.

Pozrite sa na ukážkový výsledok.