Výber strednej školy

Studentka

Názov testu: Dobrá voľba

Platnosť výsledkov: 3 mesiace až 1 rok (potom odporúčame diagnostiku opakovať)

Dĺžka vstupného snímania: 25 - 40 minút

Počet slovných pojmov: 102

V období, keď sa končí základná školská dochádzka, sú mladí ľudia často ešte nevyhranení a nerozhodní. Zvoliť v tomto období správny typ štúdia pre tretí stupeň vzdelávania je ťažké.

Ide o rozhodnutie, ktoré nás môže profesne orientovať a študijne vymodelovať veľmi presne a na dlhú dobu, hoci sa počas štúdia na strednej škole ukáže, že išlo o zbrklé, popr. neuvážené rozhodnutie - vplyvom vrstovníckych vzorov, rodičov, nereálnych snov a ideálov ...

Naša diagnostická pomôcka umožňuje záujemcom o výber strednej školy získať dôležité informácie o tom, čo preferujú predispozície rozhodovacích procesov mozgu uchádzača a o akej strednej škole uchádzač reálne uvažuje.

Uchádzač sa z výsledku napríklad dozvie, ako sa stavia k pravidlám (dôležité napr. pri preferovaní školy so striktnými pravidlami). Overí si, akú má kapacitu na učenie a aké úlohy v kolektíve preferuje. Kľúčovou informáciou je samozrejme typ školy, ktorá je pre uchádzača vhodná.

Pozrite sa na ukážkový výsledok.