Objednávka

Rýchlu odpoveď na Váš dopyt zabezpečí::

Ak chcete už teraz objednávku vyplniť a zaslať už vyplnenú, neváhajte si ju stiahnuť tu.

Desať dobrých dôvodov pre Vnútornú evaluáciu školy

  1. Vnútorné hodnotenie školy (VES) je jeden z najobjektívnejších a najkomplexnejších evaluačných nástrojov na našom trhu.
  2. Svojím poňatím, spôsobom získavania aj analýzou dát sa diametrálne líši od iných nástrojov.
  3. Nezisťujeme len vedomosti žiakov získané memorovaním, ale skutočné postoje, vzťahy a skutočnú efektivitu výučby i jej príčiny.
  4. Nestaviame na dotazníkoch, kde sa väčšinou objavia neobjektívne výsledky – zapíše sa, čo sa očakáva alebo čo chceme, ale nie to, čo je skutočná pravda
  5. Naše snímky majú minimálnu klientsku obranu. Sú naozaj objektívne a pravdivé.
  6. Dokážeme ísť priamo "pod kožu" skutočnému stavu vecí, popísať ich a zmapovať.
  7. Výsledky sú teda občas tvrdé, ale skutočné a dá sa na nich ďalej stavať.
  8. Dokážeme odhaliť problémy aj ich príčiny skôr, než sa naozaj naplno prejavia. Prevencia je teda potom veľmi cielená a účinná.
  9. Kvalita vzťahov v škole je kľúčovým a určujúcim faktorom úspešnosti a efektívnosti celého procesu vzdelávania. Dokážeme ju zmapovať, opísať a ukázať na silné aj slabé stránky.
  10. Skutočne dobrá evaluácia školy musí byť aj trochu nepríjemná. Je teda pre školy, ktoré sa neboja pozrieť do zrkadla, teda pre školy, ktoré vedia, čo chcú a hlavne pre školy, čo to myslia naozaj vážne.